Бачковският манастир става водещ център на духовността, религиозния и културен туризъм

С проект за 4 000 000 лева кандидатства Бачковският манастир пред Оперативна програма  „Региони в растеж“. Преосвещеният игумен Велички епископ Сионий представи за обществено обсъждане пред широката общественост проектно предложение “Бачковски манастир „Успение Богородично” – Православна света обител и духовна поклонническа дестинация”. Игуменът на манастира очерта желанието на манастирското ръководство да развива все по-успешно Светата обител като център на православна духовност и средоточие на поклоннически, религиозен и културен туризъм. Наред с реставрационните и ремонтни дейности на съществуващите обекти, епископ Сионий обърна особено внимание и на новите възможности за развитието на богозаповяданата и човеколюбива социална дейност, както и на представянето на манастира чрез новите информационни технологии.

Общата стойност на проекта е 4 000 000 лева и с предложението е кандидатствано пред Оперативна програма „Региони в растеж“. Целта на изпълнението е да се развият различните форми на туризъм, които предлага Бачковският манастир. Предвижда се да се проучат възможностите за реставриране на основния храм „Успение Богородично“ и църквата „Свети Никола“, библиотеката и старата трапезария, костницата и монашеските килии. Идеята е да бъдат създадени места, в които за времето на провеждане на служби и церемонии в Бачковския манастир да се настаняват за нощуване нуждаещи се, социално слаби и хора с увреждания. Проектът е одобрен от Министерството на културата, като е съгласуван и със Светия синод на Българската православна църква (БПЦ).

About Author

You may also like...