В София и Пловдив издадени най-много разрешителни за строеж на жилища

В София и Пловдив издадени най-много разрешителни за строеж на жилища, установи проверка на ПЛОВДИВ ДНЕС.
През миналото тримесечие в сравнение с предходното от миналата година, издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 1.2%, жилищата в тях – с 35.2%, а общата им застроена площ – с 27.5%, показват данните на Националния статистически институт.

Местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 154 жилищни сгради с 4 670 жилища в тях и 654 082 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 40 административни сгради/офиси с 52 197 кв. м РЗП и на 1 097 други сгради с 501 156 кв. м РЗП.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 179, Пловдив – 167, Варна – 116, Бургас – 105, и София – 77.
Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 779, Пловдив – 766, Бургас – 572, Варна – 527, и Благоевград – 250.

Броят на издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради намалява съответно с 9.1 и 14.0%. Разгънатата застроена площ при административните сгради нараства с 218.1%, докато при другите видове сгради бележи спад с 42.5%.

В сравнение с третото тримесечие на миналата година издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 11.1%, жилищата в тях – с 35.8%, а разгънатата им застроена площ нараства с 47.4%.
Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, намалява с 23.1%, а тяхната РЗП – с 12.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличават с 0.5%, а разгънатата им застроена площ е повече с 4.6%.

През третото тримесечие на 2015 г. е започнал строежът на 741 жилищни сгради с 3 006 жилища в тях и с 446 375 кв. м обща застроена площ, на 25 административни сгради/офиси с 51 410 кв. м РЗП и на 457 други сгради с 244 568 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 12.5%, броят на жилищата в тях – със 17.2%, а общата им застроена площ – с 4.0%.
Броят на започнатите административни сгради са по-малко със 7.4%, но общата им застроена площ нараства близо шест пъти. Започнатите други сгради бележат спад с 30.4%, а тяхната РЗП намалява с 42.2%.

About Author

You may also like...

Add a Comment