Да мотивираш деца билингви

„Работата над видеата е различна от обичайния урок в клас, по-забавна е, свързана е с интересна информация и любопитни факти, излиза извън рамките на традиционното общуване ученик – учител. Децата с радост приеха заснемането на видеа, когато сме вдъхновени от дадена идея“, разказва Бодуров.
Темите се раждат след анкета с учениците, за да се установят интересите им. Заедно с колегата си Елена Иванова взимат решение всеки да получи различна задача за събиране на информация, защото теми като спорт, доброта, здраве, изобретения са любими на всички. През декември миналата година излиза първият им късометражен филм. Успехът е невероятен, а децата го гледат десетки пъти и се радват на постигнатото от самите тях.
„Процесът по заснемане на даден клип ги мотивира, защото имат за задача да научат, напишат или нарисуват нещо. Мотивацията им расте както никога досега, а това повишава интереса им към поставените теми. Не е за пренебрегване моментът на очакване да видят самото видео, кое и как съм монтирал. Ситуациите, в които мога да използвам този подход, са безбройни. Например, ако едно дете е по-изолирано от останалите, аз мога да го направя главен герой в някои от видеата и по този начин да повиша неговото самочувствие и положение в класната стая. Значим фактор е и това, че самите родители гледат клиповете с голям интерес и си ги препращат едни на други. Възможностите ми са неограничени, свързани с това да предоставя даден материал на група хора чрез видеото, с което няма да се натрапя и да бъда досаден“, пояснява Бодуров.
Преподавателските му похвати се променят съобразно темата, аудиторията и времето. Неговата философия за образованието поставя ученика в центъра. Убеден е, че всяко дете има своята силна страна, която трябва да бъде открита. При всяка удобна възможност провежда часовете си извън класната стая, особено по човекът и природата. Предвид етническия произход на учениците му, това спомага за по-лесно усвояване на понятията.
„Ученето чрез преживяване или събития от реалния живот е доказало своята ефективност. Има и много интересни образователни софтуерни продукти, които целят учене чрез игра. Използвам някои от тях в ежедневната работа. Децата билингви не започват при равен старт с връстниците си, чийто майчин език е българският. Те трябва да допълват и овладяват българската лексика, граматика, синтаксис, да се включат в новата обществена среда – училищната. А тя значително се различава от семейната – нови социални правила, различна ценностна система. Това изисква от педагога да познава специфичните културни особености, традиции и обичаи на ромското семейство, да спечели сърцето на всеки ученик и неговите родители. Ние, учителите, сме като лекарите – виждаме две очи, които търсят от нас съдействие, и само ако ни вярват, можем да намерим правилния път към тях. Тогава заедно по-лесно се откриват новите хоризонти на знанието“, категоричен е амбициозният млад педагог.
Тъй като е привърженик на позитивното образование, при проверката на тетрадките използва зелена химикалка. По този начин децата запомнят правилния отговор, а не се фокусират върху грешките си. Не пести похвали. Стимулира ги да не се притесняват да изразяват своето мнение, независимо дали е правилно, или грешно.

About Author

You may also like...