„Инди Рома 97“ завърши успешно проект за адаптация към климатичните промени — създават Природен парк „Чернатица“

Социална фондация „Инди Рома 97“ завърши успешно своя проект за адаптация към климатичните промени в общините Куклен и Садово. Със съдействието и активната работа на екипа на проекта, двете общини приеха изготвените общински програми за адаптация. Това стана с решения на общинските съвети, като програмите ще спомагат за мерките в двете общини през следващите години при настъпващата промяна на климата, обясниха експерти.
Екипът на Социална фондация «Инди Рома 97» изготви и предложение до Министерството на околната среда и водите за обявяване на Природен парк «Чернатица» в Родопите, южно от Пловдив.
Предложението беше внесено в Министерството на околната среда и водите, заедно с петиция до Народното събрание на граждани, природозащитници, еколози и туристи от Пловдив, региона и страната подкрепящи обявяването на природния парк.
Инициативата срещна солидна подкрепа от общинските власти в Асеновград, Куклен, Перущица и Община Родопи.

Благодарение на успешното реализиране на проекта „Активизъм на климатичната справедливост в общините Садово и Куклен и планината Чернатица“, в който Социална фондация „Инди-Рома 97” бе водеща организация, се очаква в най-скоро да започне бъде създаването на природен парк „Чернатица“. Неправителствената организация от Куклен работи активно по този проект заедно с още няколко граждански организации и Община Куклен, които прегърнаха прекрасната идея.
Инициативата за създаването на природен парк „Чернатица“ в северната част на едноименния родопски рид бе подкрепена и от Сдружение за аграрни и екологични проекти — ГЕО, Български център за зелена икономика, а също и от местната власт в Куклен, както и други национални екологични организации.
Работата на експертите в тази насока бе по проект „Активизъм на климатичната справедливост в общините Садово и Куклен и планината Чернатица“, като Социална фондация „Инди-Рома 97” бе водеща организация.
Целта на проекта бе да разработи програми за адаптация на климата и включваше възможности за предоставяне на подходящи общински земи за земеделие на бедни роми семейства и млади хора, които искат да се установят и работят в селата. Така не само се опазва природата, но и ще се развиват възможностите за екологичен туризъм за жителите и гостите на Пловдивския регион, казаха от екипа на Социална фондация „Инди Рома 97”
Природен парк „Чернатица“ се намира в северната част на едноименния родопски рид. Ридът Чернатица, започващ само на няколко километра от Пловдив, е със съхранени гори и реки, богат животински свят, природни забележителности и древна история. Той от десетилетия е любима туристическа дестинация на хората от региона.
Инициативата за създаването на природен парк „Чернатица“ е съгласно Закона за защитените територии ще разчита на подкрепата на любителите на планината и готви предложение за парка до Министерството на околната среда и водите и съответна петиция до Народното събрание.
Проектът „Активизъм на климатичната справедливост в общините Садово и Куклен и планината Чернатица“ на Социална фондация „Инди-Рома 97” се реализира с подкрепата на Институт „Отворено общество“ — Фондация София (OSIS), с подкрепата на фондации „Отворено общество“ (OSF) и в сътрудничество с Европейската мрежа за отворено общество (OSEN), състояща се от организации на гражданското общество в Централна и Източна Европа.

About Author

You may also like...