Пловдив – първенец в страната по строителство на нови сгради

Пловдив е първенец в страната по строителство на нови сгради през третото и четвъртото тримесечие на годината, сочи справка на Националния статистически институт (НСИ).
В областта през посочения период е започнало изграждането на 200 жилищни и 67 други сгради.
За сравнение в София (столица) се строят 198 жилищни, 3 административни и 28 други сгради; във Варна – 138 жилищни и 37 други сгради; в София – 83 жилищни и 51 други сгради; Стара Загора – 58 жилищни и 61 други сгради, пише Марица.

През третото тримесечие местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 630 жилищни сгради с 9 018 жилища в тях и 1 110 322 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 23 административни сгради/офиси с 58 419 кв. м РЗП и на 1 188 други сгради с 694 726 кв. м РЗП, съобщават от НСИ.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 2.5%, броят на жилищата в тях – с 6.6%, а общата им застроена площ – с 3.0%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради намаляват с 25.8%, а тяхната РЗП – с 6.0%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 1.7%, а при общата им застроена площ – с 18.0%.

В сравнение с третото тримесечие издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 1.7%, жилищата в тях – с 4.3%, а разгънатата им застроена площ – с 5.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП регистрират спад съответно с 37.8 и 72.5%. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са по-малко с 1.6%, а разгънатата им застроена площ – с 1.8%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 263, Варна – 203, Пловдив – 187, София – 132, и Благоевград – 111. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3839, Варна – 1385, Пловдив – 859, Бургас – 646, и Кърджали – 521.

През третото тримесечие е започнал строежът на 1156 жилищни сгради със 7021 жилища в тях и с 908 670 кв. м обща застроена площ, на 13 административни сгради/офиси с 12 301 кв. м РЗП и на 666 други сгради с 390 746 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 3.9%, но жилищата в тях се увеличават с 24.3%, както и разгънатата им застроена площ – с 25.2%.

Броят на започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ регистрират спад съответно с 45.8 и 58.9%. Започнатите други видове сгради са повече със 7.1%, докато тяхната РЗП е по-малко с 14.7%. В сравнение с третото тримесечие на започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 11.4%, жилищата в тях – с 18.6%, а разгънатата им застроена площ – с 36.2%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 55.2%, а тяхната РЗП – с 84.9%. Започнатите други видове сгради са повече с 4.4%, докато общата им застроена площ е по-малко с 12.9%.

Източник Марица.

About Author

You may also like...

Add a Comment