28.11.2021

свободна (e)лектронна онл@йн медия

Месец: август 2020

1 min read

Проектът „Изследване и превенция на насилието над ромски жени в общините Куклен, Перущица и Родопи“ се изпълнява с финансова подкрепа,...