28.11.2021

свободна (e)лектронна онл@йн медия

Месец: май 2021

1 min read

Цели три отличия получиха педагози от пловдивското основно училище „Гео Милев“ от престижния национален конкурс на Синдиката на българските учители...

1 min read

https://www.youtube.com/watch?v=3AUUAVK1iQU&ab_channel=%D0%91%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2 Как да се повиши мотивацията на учениците билингви, обучавани в мултикултурна среда? И как да обучаваш успешно деца, чиито...

1 min read

https://www.youtube.com/watch?v=aF7gdb11NB0 Уникален видео поздрав на различни езици направиха ученици от елитното спортно училище „Васил Левски“ в Пловдив, в чест на...