2282 лева трябват на месец за нормален живот на 4-членно семейство

2282 лева са необходими за издръжката на 4-членно семейство на месец, за да се покриват разходите за храна, здравеопазване, образование и поддържане на дома. Това означава, че за един човек са нужни 560,55 лева. Това сочи изследването на Института за синдикални и социални изследвания (ИССИ) на КНСБ.
Според синдиката в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава задържане на същите нива на издръжката на живота, а на годишна база се отчита намаление от 0,1%.

Сред факторите, които водят до задържане на издръжката и годишен спад, е намалението на цените на петрола на международните пазари- с 43,4%. В България намалението на цените на горивата за същия период е с 11,6%.

30% от домакинствата у нас имат доход под прага на бедност от 296 лв. Това са 2,2 млн. души.
С общ доход на човек от домакинство от 296 лева до 561 лева са 48%, или над 3,5 милиона души.
Общо около 78% от домакинствата в страната живеят с общ доход на човек от домакинство под необходимите средства за нормален живот.
Домакинствата с общ доход на човек над издръжката на живот /561 лева/ са 22 процента, или около 1,5 млн. души.

От КНСБ отчетоха, че темпът на нарастване на работните заплати се задържа на ниски нива, а крайното потребление на домакинствата нараства едва с 2% /третото тримесечие на 2015 година/, след като през първата половина на годината поддържа низходящ тренд.

КНСБ очаква 10-15 процента увеличение на заплатите в частния сектор.

About Author

You may also like...

Add a Comment