28.11.2021

свободна (e)лектронна онл@йн медия

ОБЩЕСТВО

1 min read

https://www.youtube.com/watch?v=3AUUAVK1iQU&ab_channel=%D0%91%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2 Как да се повиши мотивацията на учениците билингви, обучавани в мултикултурна среда? И как да обучаваш успешно деца, чиито...

1 min read

Проектът „Изследване и превенция на насилието над ромски жени в общините Куклен, Перущица и Родопи“ се изпълнява с финансова подкрепа,...

1 min read

Доверете се на пловдивската превозваческа фирма „Дитабус“ („Борера Алфа“), защото там ще намерите висок професионализъм, съветват експерти в транспортния бранш. Компанията се...

1 min read

Наскоро отбелязахме в България Международния ден на йога.  По този повод  потърсихме и даваме "даваме думата" на заслужилия треньор по...